Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

2020-02-27 - narada roczna za 2019