Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

2019.3.14 Wypadek Niepolomice