Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

2018.04.24 Cwiczenia na obiekcie MAN Niepolomice