Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

2018.04.09 Pozary traw