Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

2015.08.12 Upadek z wysokości