Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

2015.08.04 powołanie z-cy komendanta