Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

2015.07.31 Powołanie komendanta