Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

2015.04.02 Skutki Wichur