Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

2014.05.11 Marszowice