Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

2014.02.21 sprawozdanie roczne 2013