Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

2013.10.21 konferencja w Sejmie RP