Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

14.10.2016 ćwiczenia polynt