Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

04.03.2017 Odprawa OSP